Selecteer een pagina

Train de Trainer & Coachen PACT-methode©

Organisaties die met hun leiders, middel-managers en operationeel leidinggevenden met enige regelmaat kennis en kunde overdragen, zijn gebaat bij ‘Train de Trainer’ en coaching volgens de PACT-methode©.

Uw organisatie kan over eigen trainers en coaches beschikken die volgens onze PACT-methode© werken. Bon a Pact blijft met hen verbonden door middel van opfrisdagen en inspiratiesessies online of offline. Per kwartaal vindt er een update sessie plaats waarin aandacht wordt besteed aan zaken waar de trainer tegenaan loopt, hoe hij of zij zich nog kan ontwikkelen, en waar hij of zij hulp bij nodig heeft.