Selecteer een pagina

Ieder component van de PACT-methode© is feilloos verweven binnen ons op maat gesneden trainings- en coachingstraject. Bon A Pact reikt u de vier pijlers van het kompas aan op gebied van houding en gedrag.

Wij sluiten graag een Bon A Pact met u, zoals u na onze trajecten ook met uw klanten afsluit. 

PACT-methode ©

Bon A Pact gaat samen met u voor een toekomstbestendige organisatie. We streven naar een duurzame relatie tussen alle elementen die in verbinding staan met uw bedrijf. Iedere relatie begint met het sluiten van een pact. Een pact dat ervoor zorgt dat u performance verbetering terugkrijgt voor uw inzet, wat uiteindelijke resulteert in duurzame groei. Om daartoe te komen, hebben we een trainingsmethode ontwikkeld die leidt tot een betere performance van iedere medewerker en alles dat samenhangt met uw organisatie.

Ieder component van de PACT-methode© is feilloos verweven binnen ons op maat gesneden trainings- en coachingstraject. Bon A PACT reikt u de vier pijlers van het kompas,  aan op gebied van houding en gedrag.

De PACT-methode© is een methode die alle componenten van succes bevat.

PASSIE

Gelukkige medewerkers: ze zijn productiever, leiden tot tevreden en loyale klanten en zo tot verduurzaming van uw bedrijf en opbrengsten. Denk daarbij vooral ook aan de toekomstbestendige relatie met uw collega’s/team en klanten. Werkgeluk heeft alles te maken met de passie waarmee professionals hun vak uitoefenen. Passie komt voort uit een intrinsieke motivatie: iemand doet iets omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buitenaf wordt gemotiveerd dit te doen. Een klant of gast voelt dat haarfijn aan. Het waarmaken van een geweldige klantervaring is dus alleen mogelijk als de zogenoemde customer journey ook wordt vertaald naar de employee journey. Want gepassioneerde medewerkers zijn goud waard. Zij kunnen klanten transformeren tot echte fans; ambassadeurs die met plezier en trots over een organisatie vertellen en helpen om organisatiedoelen te realiseren.

ACTIE

Passie zorgt voor een naar buiten gerichte energie. Oftewel: de intrinsieke motivatie van medewerkers wordt automatisch omgezet in actie, zonder dat zij er hun best voor hoeven te doen. Het gebeurt gewoon. Om een topprestatie te kunnen leveren is actie cruciaal. Kennis moet worden omgezet in kunde. Het gaat over creatief meedenken in de oplossing voor de klant, in actie komen, en daarbij nog een stapje verder gaan dan de klant of gast verwacht. Het resultaat: een duurzaam toekomstperspectief. Welke acties en interventies zijn nodig om ruimte te maken voor passie en om gelegenheid te geven voor performanceverbetering? Eén ding is zeker: er dient gewerkt te worden aan datgeen waar de professional warm voor loopt.

CONNECTIE

Hoe zorgen we ervoor dat passie en motivatie onlosmakelijk met duurzame bedrijfsresultaten verbonden worden? Vanuit passie ontstaat een connectie: de klik die de medewerker heeft met zichzelf, zijn vak, en iedereen die hij tegenkomt in zijn werk. Fundamenteel is de verbinding die de professional heeft met zijn (interne) klant of gast. Om een klant langer vast te houden is een goede relatie met de medewerker van groot belang. Door ook na een aankoop of dienstverband voor de klant klaar te staan, zorgt u ervoor dat hij loyaal blijft. Het feilloos herkennen en erkennen van zijn persoonlijke behoeften en het inspelen daarop is daarbij essentieel.

 

TOEWIJDING

Het is de droom van elke organisatie: een lange termijnrelatie met iedere klant of gast. Niet een eenmalige impulsaankoop of kortstondig dienstverband, maar stabiliteit; een fundamentele basis die ervoor zorgt dat de relatie op niveau blijft. Daarvoor is toewijding nodig. En die komt voort uit de passie van medewerkers. Een toegewijde professional wil weten wie zijn klant is, weet waar hij gelukkig van wordt, staat voor hem klaar, is goed bereikbaar, en gaat altijd een stapje verder om zijn (interne) klant tevreden te houden. Dat resulteert in ambassadeurschap van het hoogste niveau; loyale medewerkers en klanten die de organisatie trouw blijven, door dik en dun, en dat niet onder stoelen of banken schuiven.

 

Onze PACT-methode© is ontstaan uit jarenlange ervaring in het trainen en coachen van mensen. Wij hanteren deze methode in trainingen en coaching en ook in onze eigen bedrijfsvoering. Wij sluiten een PACT met onze (interne) klanten en deelnemers.